Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkomna till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår hemsida.

simonalm

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Öppet SD-möte i Skyttorp 24/5

  Av Pavel Gamov den 8 maj 2015
  0


  Söndag den 24 maj arrangerar kommunföreningen SD Uppsala ett öppet informationsmöte för medlemmar, sympatisörer och allmänhet i Skyttorpstrakten med omnejd.

  Datum: söndag den 24 maj 2015

  Tid: start kl. 14.00

  Plats: Klubbis, Knypplanvägen 11, Skyttorp

  Anmälan: Anmäl gärna deltagande på mötet till e-post uppsala@sverigedemokraterna.se eller telefon 018-44 44 999 senast fredag den 22 maj

  På mötet kommer vi att berätta om partiets lokala och rikstäckande politik, inte minst vad gäller landsbygdsfrågorna.

  Det blir också frågestund och information om hur man kan bli medlem och engagera sig.

  Dessutom bjuds det på fika. Varmt välkommen!

 • Möte med Mattias Karlsson 2/4

  Av Pavel Gamov den 30 mars 2015
  0
  Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Foto: SD Riks.

  Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Foto: SD Riks.

  Nu på torsdag den 2 april besöks Uppsala av Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp, ledamot i partistyrelsen och vikarierande partiordförande under Jimmie Åkessons sjukskrivning.

  Mattias Karlsson kommer att föreläsa om partiets ideologi för den konservativa studentföreningen Heimdal i Uppsala under rubriken ”Behovet av en svensk, konservativ rörelse”.

  Vänligen notera att arrangör alltså är Föreningen Heimdal och inte Sverigedemokraterna. Antalet platser är begränsat till 80 st, så var på plats i god tid. Vi beklagar om det inte finns plats för alla, men ansvaret för detta är Heimdals och inte partiets.

  Datum: torsdag den 2 april 2015

  Tid: start kl. 19.30

  Plats: S:t Larsgatan 10, Uppsala

  Mer information:

  Facebook
  Heimdal

  Föreläsningen är gratis för Heimdals medlemmar men kostar 20 kr i inträde för övriga intresserade.

  Varmt välkommen!

 • Simon Alm (SD): Långt till vården

  Av Pavel Gamov den 20 mars 2015
  0
  Simon Alm (SD), landstingsråd i Uppsala län. Foto: Landstinget i Uppsala län.

  Simon Alm (SD), landstingsråd i Uppsala län. Foto: Landstinget i Uppsala län.

  Den 20 mars publicerades på UNT Debatt nedanstående debattartikel av Simon Alm, Sverigedemokraternas landstingsråd i Uppsala län, om tillgängligheten till vård för landsbygdsborna i Uppsala kommun.

  Långt till vården

  Landstingsstyrelsens beslut att lägga ner vårdcentralerna i Knutby och Länna kommer kraftigt att försämra förutsättningarna för många landsbygdsbor i Uppsala kommuns östra del.

  Sett till invånarantal är Uppsala landets största landsbygdskommun. De olika samhällena på landsbygden i kommunen varierar i storlek men har också något som förenar dem.

  Den mycket begränsade samhällsservicen är ett faktum, något som blir uppenbart vid en jämförelse med valfri ort bortom Uppsala kommun som exempelvis Alunda, Örbyhus eller Österbybruk. Kontrasten är tydlig när man passerar kommungränsen.

  Frågan man bör ställa sig är varför det är tydligt mindre livaktighet på landsbygden här jämfört med kringliggande kommuner. Ett troligt svar är tillgången till privata samt kommunala och andra offentliga arbetstillfällen, som är förhållandevis låg på landsbygden i Uppsala kommun. Här har politiken ett stort ansvar att underlätta för privata entreprenörer att starta företag och växa. Det gäller även att inte dra undan mattan för landsbygden genom att centralisera all kommunal samhällsservice.

  Uppsala kommun måste likaledes ha en god dialog med landstinget, Regionförbundet och statliga myndigheter för att påverka dessa att tillgängliggöra samhällsservice på landsbygden, i stället för att hänvisa alla landsbygdsbor till Uppsala stad.

  Alla aktörer har ett ansvar för att vända denna negativa trend.

  Landstingsstyrelsen beslutade den 3 mars att köpa upp mark i Almunge för att på denna uppföra en ny vårdcentral som ska ersätta de befintliga vårdcentralerna i Knutby och Länna, som båda är i behov av renovering. Detta är ett steg i fel riktning.

  För att förbättra för landsbygden hade det naturliga varit bäst att renovera båda vårdcentralerna och uppföra en mindre vårdcent­ral i Almunge.

  Det är klokare att göra kvalitetsförbättringar på fastigheter utan att flytta verksamheten från orten.

  Ett sådant beslut skulle öka samhällsservicen på samtliga tre orter med omnejd och samtidigt lösa de brister som finns på de befintliga vårdcentralerna.

  Ingen är vinnare när tusentals landsbygdsbor måste åka flera mil för att få grundläggande samhällsservice, i detta fall för komma i kontakt med primärvården.

  Varken alliansen eller de rödgröna partierna stod upp för landsbygden i denna viktiga fråga.

  Kommunallagen är tydlig när det gäller invånarnas rättigheter i en kommun. Samtliga invånare ska behandlas lika, såvida inte sakliga skäl finns för att behandla dem olika. I fallet med vårdcentralerna i Knutby och Länna är det tydligt att det finns en lösning som ökar likabehandlingen och som därför borde vara den väg landstinget ska gå.

  När det gäller att utveckla och värna om landsbygden blir Sverigedemokraterna nästan alltid ensamma i kommunen, landstinget och riksdagen om att driva och stödja sådana förslag. Vägen till en levande landsbygd med god samhällsservice är lång.

  Denna väg blev den 3 mars tyvärr ännu längre, när de andra partierna beslutade att låta två vårdcentraler bli till endast en på Uppsala kommuns östra landsbygd.

  Simon Alm
  landstingsråd (SD)

  Mer information:

  Långt till vården (unt.se, 2015-03-20)

 • Nytt landstingsråd för SD i Uppsala län

  Av Pavel Gamov den 19 oktober 2014
  0

  I valet den 14 september gick Sverigedemokraterna starkt framåt i valet till landstingsfullmäktige i Uppsala län. Partiet var landstingsvalets stora vinnare och ökade mest av alla partier sett till antal procentenheter, röster och mandat, nämligen med över 10 000 röster från knappt 8 000 röster till drygt 18 000 st, vilket motsvarar 8,04 procent. SD gick från 3 till 6 mandat i landstingsfullmäktige.

  Pavel Gamov har under den gångna mandatperioden varit landstingsråd och gruppledare för SD i landstinget men är numera riksdagsledamot och väljer därför att avträda landstingsrådsposten för att endast sitta kvar som vanlig ledamot i landstingsfullmäktigegruppen.

  Idag söndag den 19 oktober sammanträdde fullmäktigegruppen och valde därför enhälligt Simon Alm till nytt landstingsråd och ny gruppledare för partiet. Simon Alm har tidigare arbetat som politisk sekreterare för partiet i landstinget och är numera även gruppledare för SD i Uppsala kommunfullmäktige. Han är dessutom andre vice distriktsordförande för SD Uppland och ordförande för kommunföreningen SD Uppsala.

  – Med det stora förtroende som väljarna gett oss i landstingsvalet känner vi oss mer peppade än någonsin att bedriva en aktiv oppositionspolitik och granska de rödgrönas spretiga politik. För oss sverigedemokrater kommer kärnverksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik främst. Vi ska ha en hög grad av tillgänglighet i vården och en prisvärd kollektivtrafik för hela länet, kommenterar Simon Alm, tillträdande landstingsråd.

 • Medlemsträff för SD Uppsala 12/10

  Av Pavel Gamov den 13 oktober 2014
  0

  Söndag den 12 oktober hade kommunföreningen SD Uppsala sin första medlemsträff efter valet den 14 september. Till mötet kom ett trettiotal deltagare, och stämningen var mycket god med glada miner efter det starka valresultatet för partiet.

  SD Uppsalas ordförande och gruppledare Simon Alm redogjorde för arbetet under valrörelsen, vad som hänt därefter samt vad som kommer att hända framför under hösten och vintern i kommunföreningen och kommunfullmäktige.

  Därtill berättade SD Upplands distriktsordförande och riksdagsledamot Pavel Gamov om arbetet i riksdagen och hur riksdagsarbetet under de första veckorna sett ut. På medlemsträffen informerades dessutom om kommunföreningens nya sakpolitiska utskott som medlemmarna kan engagera sig i.