Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkomna till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår hemsida.

simonalm

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Simon Alm (SD): Långt till vården

  Av Pavel Gamov den 20 mars 2015
  0
  Simon Alm (SD), landstingsråd i Uppsala län. Foto: Landstinget i Uppsala län.

  Simon Alm (SD), landstingsråd i Uppsala län. Foto: Landstinget i Uppsala län.

  Den 20 mars publicerades på UNT Debatt nedanstående debattartikel av Simon Alm, Sverigedemokraternas landstingsråd i Uppsala län, om tillgängligheten till vård för landsbygdsborna i Uppsala kommun.

  Långt till vården

  Landstingsstyrelsens beslut att lägga ner vårdcentralerna i Knutby och Länna kommer kraftigt att försämra förutsättningarna för många landsbygdsbor i Uppsala kommuns östra del.

  Sett till invånarantal är Uppsala landets största landsbygdskommun. De olika samhällena på landsbygden i kommunen varierar i storlek men har också något som förenar dem.

  Den mycket begränsade samhällsservicen är ett faktum, något som blir uppenbart vid en jämförelse med valfri ort bortom Uppsala kommun som exempelvis Alunda, Örbyhus eller Österbybruk. Kontrasten är tydlig när man passerar kommungränsen.

  Frågan man bör ställa sig är varför det är tydligt mindre livaktighet på landsbygden här jämfört med kringliggande kommuner. Ett troligt svar är tillgången till privata samt kommunala och andra offentliga arbetstillfällen, som är förhållandevis låg på landsbygden i Uppsala kommun. Här har politiken ett stort ansvar att underlätta för privata entreprenörer att starta företag och växa. Det gäller även att inte dra undan mattan för landsbygden genom att centralisera all kommunal samhällsservice.

  Uppsala kommun måste likaledes ha en god dialog med landstinget, Regionförbundet och statliga myndigheter för att påverka dessa att tillgängliggöra samhällsservice på landsbygden, i stället för att hänvisa alla landsbygdsbor till Uppsala stad.

  Alla aktörer har ett ansvar för att vända denna negativa trend.

  Landstingsstyrelsen beslutade den 3 mars att köpa upp mark i Almunge för att på denna uppföra en ny vårdcentral som ska ersätta de befintliga vårdcentralerna i Knutby och Länna, som båda är i behov av renovering. Detta är ett steg i fel riktning.

  För att förbättra för landsbygden hade det naturliga varit bäst att renovera båda vårdcentralerna och uppföra en mindre vårdcent­ral i Almunge.

  Det är klokare att göra kvalitetsförbättringar på fastigheter utan att flytta verksamheten från orten.

  Ett sådant beslut skulle öka samhällsservicen på samtliga tre orter med omnejd och samtidigt lösa de brister som finns på de befintliga vårdcentralerna.

  Ingen är vinnare när tusentals landsbygdsbor måste åka flera mil för att få grundläggande samhällsservice, i detta fall för komma i kontakt med primärvården.

  Varken alliansen eller de rödgröna partierna stod upp för landsbygden i denna viktiga fråga.

  Kommunallagen är tydlig när det gäller invånarnas rättigheter i en kommun. Samtliga invånare ska behandlas lika, såvida inte sakliga skäl finns för att behandla dem olika. I fallet med vårdcentralerna i Knutby och Länna är det tydligt att det finns en lösning som ökar likabehandlingen och som därför borde vara den väg landstinget ska gå.

  När det gäller att utveckla och värna om landsbygden blir Sverigedemokraterna nästan alltid ensamma i kommunen, landstinget och riksdagen om att driva och stödja sådana förslag. Vägen till en levande landsbygd med god samhällsservice är lång.

  Denna väg blev den 3 mars tyvärr ännu längre, när de andra partierna beslutade att låta två vårdcentraler bli till endast en på Uppsala kommuns östra landsbygd.

  Simon Alm
  landstingsråd (SD)

  Mer information:

  Långt till vården (unt.se, 2015-03-20)

 • Rapport från SD Uppsalas årsmöte 2015

  Av Pavel Gamov den 16 februari 2015
  0

  Den 15 februari hade kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala sitt årsmöte. På kommunföreningsårsmötet redogjordes för verksamheten i föreningen under det gångna verksamhetsåret både politiskt och organisatoriskt. Dessutom valdes en ny styrelse enligt nedan.

  Ordförande
  Simon Alm

  Vice ordförande
  Pavel Gamov

  Övriga ledamöter
  Jessica Ohlson
  Pirita Ouchterlony-Simu
  David Perez

  Suppleanter
  Anders Hammarstedt
  Mikael Johansson
  Roger Thelander
  Pär Sehlstedt

 • Nytt landstingsråd för SD i Uppsala län

  Av Pavel Gamov den 19 oktober 2014
  0

  I valet den 14 september gick Sverigedemokraterna starkt framåt i valet till landstingsfullmäktige i Uppsala län. Partiet var landstingsvalets stora vinnare och ökade mest av alla partier sett till antal procentenheter, röster och mandat, nämligen med över 10 000 röster från knappt 8 000 röster till drygt 18 000 st, vilket motsvarar 8,04 procent. SD gick från 3 till 6 mandat i landstingsfullmäktige.

  Pavel Gamov har under den gångna mandatperioden varit landstingsråd och gruppledare för SD i landstinget men är numera riksdagsledamot och väljer därför att avträda landstingsrådsposten för att endast sitta kvar som vanlig ledamot i landstingsfullmäktigegruppen.

  Idag söndag den 19 oktober sammanträdde fullmäktigegruppen och valde därför enhälligt Simon Alm till nytt landstingsråd och ny gruppledare för partiet. Simon Alm har tidigare arbetat som politisk sekreterare för partiet i landstinget och är numera även gruppledare för SD i Uppsala kommunfullmäktige. Han är dessutom andre vice distriktsordförande för SD Uppland och ordförande för kommunföreningen SD Uppsala.

  – Med det stora förtroende som väljarna gett oss i landstingsvalet känner vi oss mer peppade än någonsin att bedriva en aktiv oppositionspolitik och granska de rödgrönas spretiga politik. För oss sverigedemokrater kommer kärnverksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik främst. Vi ska ha en hög grad av tillgänglighet i vården och en prisvärd kollektivtrafik för hela länet, kommenterar Simon Alm, tillträdande landstingsråd.

 • Medlemsträff för SD Uppsala 12/10

  Av Pavel Gamov den 13 oktober 2014
  0

  Söndag den 12 oktober hade kommunföreningen SD Uppsala sin första medlemsträff efter valet den 14 september. Till mötet kom ett trettiotal deltagare, och stämningen var mycket god med glada miner efter det starka valresultatet för partiet.

  SD Uppsalas ordförande och gruppledare Simon Alm redogjorde för arbetet under valrörelsen, vad som hänt därefter samt vad som kommer att hända framför under hösten och vintern i kommunföreningen och kommunfullmäktige.

  Därtill berättade SD Upplands distriktsordförande och riksdagsledamot Pavel Gamov om arbetet i riksdagen och hur riksdagsarbetet under de första veckorna sett ut. På medlemsträffen informerades dessutom om kommunföreningens nya sakpolitiska utskott som medlemmarna kan engagera sig i.

 • Ny gruppledare för SD Uppsala

  Av Pavel Gamov den 9 oktober 2014
  0

  Efter valframgångarna i september gick Sverigedemokraterna fram och fördubblade sig drygt från två till fem mandat i Uppsala kommunfullmäktige. Partiet var mycket nära att få sex mandat, då endast ett hundratal röster saknades i den östra valkretsen för detta. Kommunfullmäktigegruppen för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun består numera av åtta personer, nämligen fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

  Valframgångarna innebar även att SD Uppsalas gruppledare Pavel Gamov blev invald i riksdagen. Pavel Gamov sitter kvar som ledamot i kommunfullmäktigegruppen och fortsätter därmed i Uppsalapolitiken under mandatperioden men avträder nu som gruppledare.

  SD Uppsalas kommunfullmäktigegrupp har således sammanträtt efter valet och enhälligt valt Simon Alm till ny gruppledare för mandatperioden 2014/2018. Simon Alm har under den gångna mandatperioden varit ersättare i Uppsala kommunfullmäktige och arbetat som politisk sekreterare för partiet i landstinget. Han är också ordförande för kommunföreningen SD Uppsala och andre vice distriktsordförande i SD Uppland.

  – SD Uppsala har utifrån sina förutsättningar gjort ett bra val och var en av valets stora vinnare i Uppsala kommun. På grund av Moderaternas totala kollaps missade vi vågmästarrollen, men vi kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik för ett tryggt Uppsala även de kommande åren och syna de andra partierna, framför allt de rödgröna. För egen del är jag numera riksdagsledamot men fortsätter också, om än i en ny roll och funktion, lokalt i Uppsala- och Upplandspolitiken, som ligger mig varmt om hjärtat, kommenterar Pavel Gamov, avgående gruppledare.

  – Jag är hedrad över det förtroende som visats mig och kommer att arbeta hårt för att förvalta detsamma. SD kommer att synliggöra de andra partiernas destruktiva politik för Uppsala kommun och presentera våra lösningar för en sammanhållen kommun där både stad och land har likvärdiga förutsättningar, där vi får bukt med de sociala och ekonomiska problem som kommunens invandringsmottagande skapat samt där välfärden får de resurser den behöver, säger Simon Alm, tillträdande gruppledare.

  Mer information:

  Han blir ny ledare för SD i Uppsala (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-10-09)